Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

Захирлын мэндчилгээ

Манай Вэб хуудсанд зочилсон Эрхэм Танд баярлалаа. Монголын Үндэсний Их Сургуулийн хамгийн том, ууган сургуулиудын нэг болох Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын сургууль (ЭЗБУС) нь дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий бизнесийн мэргэжилтэн, манлайлагч бэлтгэх зорилгоор Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл, Эдийн засаг, Банк, санхүүгийн удирдлага гэсэн 4 хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Өндөр хурдацтай өөрчлөгдөн, хөгжиж буй өнөөдрийн дэлхий ертөнцөд Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараас гадна Сэтгэлгээ, Бие бялдар гоо зүй, Харилцааны өндөр хөгжил төлөвшилтэй, үндэсний үнэт зүйлээ эрхэмлэн дээдэлдэг манлайлагчийг бэлтгэхийн тулд бид “МҮИС Оюутны Амжилтын Элит загвар” буюу “Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажилладаг юм. Оролцогч талууд нийгмийн өмнө хүлээх үүргээ Төгс буюу дээдийн дээдээр гүйцэтгэж давтагдашгүй үнэ цэнийг бий болгохын төлөө багаар хамтран ажиллаж, эрдэм, судалгааны ажлаа гүйцэтгэдэг. Тэгш боломж, хурд, байнгын сайжруулалт, харилцан дэмжих орчин, дээдийн дээд гүйцэтгэл энэ бол бидний нэрийн хуудас МҮИС Брэнд соёл билээ. Тантай хамтран ажиллахдаа бид баяртай байх болно. Гүнээ хүндэтгэсэн, Захирал Ц.Өлзийжаргал

Танилцуулга

Эрхэм зорилго:Эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр олон улсын хөгжлийн нийтлэг хандлагад нийцсэн эрдэм шинжилгээ сургалт инноваци суурилсан үйл ажиллагаа явуулж даяарчлагдаж буй дэлхийд өрсөлдөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэнэ.Эдийн Засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн түүхэн замнал:Монголын Үндэсний Их Сургуулийн ууган сургууль бол Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль юм.1998 оны 07 сарын 08-ны өдрийн Гэгээрлийн сайдын 154-р тушаалаар сургалт эрхлэх зөвшөөрөл авсан1998-1999 оны хичээлийн жилд 66 оюутантай сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулсан түүхтэй.1999-2000 оны хичээлийн жилд 56 оюутан элсүүлж нийт 120 гаруй оюутантай болсон2000 онд Олон Улсын Худалдаа Бизнесийн Удирдлага, Санхүүгийн менежмент, Аялал жуулчлалын эдийн засаг зэрэг мэргэжлээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан2002 онд Монголын үндэсний коллеж болон өргөжин эдийн засагч мэргэжлээр анхны төгсөлт хийсэн ба 42 оюутанг төгсгөсөн2003 онд анхны магадлан итгэмжлэхэд орсон 2004 онд Монголын Үндэсний Дээд Сургууль болон Олон Улсын Худалдаа Бизнесийн Удирдлага, Санхүүгийн менежмент , Аялал жуулчлалын эдийн засаг мэргэжлээр анхны төгсөлт хийсэн юм. Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлага тэнхимээс Аялал жуулчлал технологийн менежмент тэнхим салбарлан бие даасан үйл ажиллагаа явуулах болж Маркетинг , Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр сургалтын тусгай зөвшөөрөл авсан.2005 онд Банкны удирдлага, Гадаад худалдаа гаалийн мэргэжлээр сургалт эрхлэх зөвшөөрөлтэй болж Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын тэнхим нь салбар сургууль болон өргөжин 3 тэнхимтэй болсон. Үүнд: Олон Улсын Худалдаа Маркетингийн тэнхим, Бизнесийн Эдийн Засаг банкны тэнхим, Нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тэнхим зэрэг болно.2008 онд төгсөгчдийн тоо 350 болж өргөжсөн2009 онд 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн. Шилдэг салбар сургууль, анхны шилдэг тэнхимээр Олон Улсын Худалдаа Маркетингийн тэнхим тодорсон төдийгүй 26 багштай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн2010 онд шилдэг салбар сургуулиар 3 ...