Хүний нөөцийн алба

Аливаа байгууллагын хамгийн үнэ цэнэтэй баялаг бол хүн байдаг. Иймээс ч тус сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго нь МҮИС-ийн үндсэн философи болон үйл ажиллагаа, хөгжлийн стратеги зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, одоо бэлэн байгаа хүний нөөцийг үнэлж, тэдний хэрэгцээг тодорхойлох, тэднийг хөгжүүлэх, чадваржуулах, гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч хандлагатай, тогтвор суурьшилтай ажиллах боловсон хүчин бий болгоход чиглэгдэж байна.

Хүний нөөцийн алба нь байгуулагдсан цагаасаа хүний нөөцийг хөгжүүлж, чадваржуулах талаар өөрийн гэсэн сургалт хөгжлийн бодлоготой, чанарын удирдлагын стандарт бүхий хүний нөөцийн иж бүрэн системтэйгээр хөгжиж байна.

Хүний нөөцийн албаны дарга О. Энхзул