Монголын Үндэсний Их Сургуулийн Танилцах өдөрлөг 2017.09.20