Дотуур байр


МҮИС-ийн оюутны дотуур байр нь МҮИС-ийн орон нутгаас ирсэн оюутнуудыг хүлээн авч, тэдний тав тухтай орчныг бүрдүүлэх эрхэм зорилготойгоор ажиллаж байна.

Хөдөө орон нутгаас ирсэн 200 гаруй оюутныг жил бүр хүлээн авдаг ба оюутны байрыг оюутны хөгжлийн алба хариуцан ажилладаг бөгөөд МҮИС-ийн оюутны дотуур байрны дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.


Эрхэм оюутантаманай байранд бүртгүүлэхээр ирэхдээ дараах зүйлсийг бүрдүүлэх шаардлагатай:

  • Оюутны үнэмлэх
  • Төлбөр төлсөн баримт
  • Сургуулийн тодорхойлолт
  • Сургалтын албаны байранд орох зөвшөөрөл
  • Төв байрны 103 тоот бүртгүүлэх

Хаяг: Хаяг нь БГД 11-р хороо Баруун тасган

Утас: 96901111