Суулгах заавар

анхааруулга: Энэ заавар нь linux болон BSD төрлийн unix төст үйлдлийн системүүдэд зориулагдсан болно. curl болон bash суулгасан байх шаардлагатай.

01 DNS рүүгээ shell -р орох

02 root эрхтэй болох (sudo su эсвэл su эсвэл su root)

03 blacklist.txt файлыг үүсгэх

04 touch /root/blacklist.txt

05 blacklist.zone файлыг татаж авах

06 blacklist.zone файлыг зон файлууд байгаа сан руу хуулах сан руу хуулах (cp blacklist.zone /etc/namedb/)

07 blacklist.bash файлыг татаж авах

08 blacklist.bash файлыг /root/ сан руу хуулах (cp blacklist.bash /root/)

09 chmod 755 /root/blacklist.bash командыг ажиллуулж ажиллах програм болгох

10 blacklist.bash файлыг бичихээр нээх (pico -w /root/blacklist.bash эсвэл ee /root/blacklist.bash эсвэл vi /root/blacklist.bash )

11 дараах хувьсагчдад програмын байршлыг зөвөөр оруулна.

анхааруулга програмын байршлыг locate програмын_нэр | grep bin гэсэн командаар олох нь хялбар. Жишээ нь sed програмыг олоход locate sed | grep bin гэх мэт

#!/usr/local/bin/bash
ихэнх линукс үйлдлийн систем дээр бол /bin/bash, freebsd дээр бол /usr/local/bin/bash
bin_rm="/bin/rm";
bin_curl="/usr/local/bin/curl";
bin_diff="/usr/bin/diff";
bin_patch="/usr/bin/patch";
bin_grep="/usr/bin/grep";
bin_sed="/usr/bin/sed";
bin_date="/bin/date";
bin_name="/etc/rc.d/named";

namedconf="/etc/namedb/named.conf";
DNS-н үндсэн тохиргооны файлын байршил
zonedir="/etc/namedb/";
зон файлууд байгаа сан
log="/var/log/blacklist.log";

12 цагийн хуваарийн дагуу автомат ажиллагаанд тохируулахад crontab -e командаар нээнэ.

13 доорхи мөрийг нэмж өгнө

0 */8 * * * /root/blacklist.bash

Суулгах явцтай холбоотой асууж тодруулах зүйлс байвал black-list@crc.gov.mn уруу бичнэ үү.