2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р курсын чиглүүлэх сургалтын хуваарь

Чиглүүлэх сургалтын хуваарь

Нийтэлсэн огноо: 4 сар, 3 долоо хоног өмнө