Үйл явдлын календар

 • 29
 • 30
 • 31
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09 МҮИС-ын сургуулийн“Open day ” нээлттэйхаалганы өдөрлөг

  МҮИС-ын сургуулийн“Open day ” нээлттэйхаалганы өдөрлөг

  09:00 - 19:00
 • 10 “Open day ” нээлттэй хаалганы өдөрлөг

  “Open day ” нээлттэй хаалганы өдөрлөг

  09:00-18:00 Сургуулийн байр
  МҮИС-ын сургуулийн “Open day ” нээлттэй хаалганы өдөрлөг
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21 Үйлдвэрлэл Судалгаа Хамтын Ажиллагааны анхдугаар семинар

  Үйлдвэрлэл Судалгаа Хамтын Ажиллагааны анхдугаар семинар

  09:00-18:00 Сургуулийн байр
  МҮИС-ийн Үйлдвэрлэл Судалгаа Хамтын Ажиллагааны анхдугаар семинар
 • 22
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 06 Онлайн бүртгэл эхэллээ

  Онлайн бүртгэл эхэллээ

  09:00-18:00 Сургуулийн байр
  http://mnu.edu.mn/мүис-ийн-элсэлт-эхэллээ/
 • 01 Элсэлт эхлэх өдөр

  Элсэлт эхлэх өдөр

  10:00-20:00 Сургуулийн байр 2015.07.01-2015.07.10 ны хооронд