Харилцаа

Харилцааны ур чадвар

Улирлын шалгалтыг тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран амаар эсвэл бичгээр авна.Сургалтын чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохМэргэжлийн уралдаан тэмцэ...

Унших