Спорт клуб дугуйлангууд

МҮИС-ийн Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөр

МҮИС нь монголын дээд боловсролын байгууллагын томоохон төлөөлөл бөгөөд энэ хичээлийн жилдээ 16 дахь жилдээ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Монголын хэмжэ...

Унших

​Бие бялдар - гоо зүйн ур чадвар

Биеийн тамирын хичээл болон мэргэжлийн багш нарын удирдан ажиллуулдаг клубуудын үйл ажиллагааны хүрээнд оюутан тус бүрт хүрч, бие бялдар гоо зүйн хувьд хөгжүүлнэ.Бие б...

Унших

Мэргэжлийн ур чадвар

Мэрэгжлийн болон бусад хичээл зааж буй багш нар Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг тухайн улиралд заах хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан агуулгын ши...

Унших

Харилцааны ур чадвар

Улирлын шалгалтыг тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран амаар эсвэл бичгээр авна.Сургалтын чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохМэргэжлийн уралдаан тэмцэ...

Унших

Сэтгэлгээ ба хандлага

Багш бүр зааж буй хичээлийн агуулга арга зүйг сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх талаас нь шийдсэн байна.Хүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулахТөслийн уралдаан тэмцээн...

Унших