Салбар сургуулиуд

Боловсролын сургууль

Боловсролын сургууль нь 2016 онд анх байгуулагдсан ба хэрэглээний математик, багш-математик, багш-биеийн тамир, Багш- байгалийн ухаан(физик, хими, биологи, газарзү...

Унших

Архитектурын сургууль

Танилцуулга байхгүй

Унших

Барилга инженерийн сургууль

Эрхэм зорилго: “ Шинэ эриний төгс инженерүүдийг бид бэлтгэнэ”БИС-ийн зорилт: Орчин үед барилга, дулааны бүтээн байгуулалтын салбарт чадварлаг мэргэжилтэн инженерүүдийг...

Унших

Магистр доктрантурын сургууль

МҮИС Их сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтанд шилжиж нийгэм, иргэдэд чиглэсэн боловсролын үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ өргөжснөөр дипломын дараах шатны сургалтыг...

Унших

Аялал жуулчлал газрын харилцааны сургууль

Эрхэм зорилго: Шинэ эриний аялал жуулчлалын төгс удирдагчдыг бэлтгэхАлсын хараа: Монголын Аялал жуулчлалын ирээдүйг тодорхойлогчАЖГХС-ийн зорилго: Эрдэм шинжилгээ, су...

Унших

Мэдээлэл технологийн сургууль

Математик мэдээлэл технологийн сургууль /ММТС/ нь анх 2006 оноос МҮДС-ийн Мэдээллийн технологийн тэнхим нэртэйгээр Компьютерийн программ хангамжийн инженер, Компьютери...

Унших

Анагаах ухааны сургууль

Эрхэм зорилго: Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, хүмүүнлэг, олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц хэмжээний мэргэжилтэн бэлтгэдэг, боловсрол, эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэндийн үйлч...

Унших

Уул уурхайн инженерийн сургууль

Уул уурхай, инженерийн бүрэлдэхүүн сургууль нь 2006 оноос эхлэн элсэлт авсан бөгөөд 2007-2008 оны хичээлийн жилд тэнхимийн зохион байгуулалтанд шилжиж 2010 оны хич...

Унших

Олон улсын харилцааны сургууль

Манай Олон улсын харилцааны салбар сургууль нь 2005 оноос хойш Англи, Орос, Хятад, Япон, Солонгос хэл дээр Орчуулагч, Орон судлаач, Олон улсын харилцааны ажилтан, Хэ...

Унших

Хууль зүй удирдлагын сургууль

ХЗУС- ийн зорилт: Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, инновацийг чухалчилж, нийгмийн үйлчилгээний цар хүрээ, чанараар Монгол улсын хэмжээнд тэргүүлж олон улсад хүлээн ...

Унших