Мэдээ мэдээлэл

22
17

4-Р Сар

“Оюутны хөгжлийн төв”- ийг шинээр байгуулав

 Хийсэн ажил: “Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төв”- ийг өргөжүүлэн зохион байгуулж давхардсан тоогоор 80 гаруй удаа төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн.Австралийн “New castle”...

Унших

22
17

4-Р Сар

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛЬ

1.    Хариуцлагатай Аялал Жуулчлалын Холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Young Tourism Pro-2015 улсын уралдаанд багийн дүнгээр ...

Унших