Мэдээ мэдээлэл

22
22

6-Р Сар

Онлайн элсэлт явагдаж байна

МОНГОЛЫН ХАМГИЙН ТОМ ИХ СУРГУУЛЬ МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ2015-2016 оны хичээлийн жилийн онлайн бүртгэл эхэллээ. МҮИС нь 10 салбар сургуульд, 86 мэргэжлийн чиглэлэ...

Унших

22
16

6-Р Сар

"Үндэсний шилдгийн эрэлд-7"

“Үндэсний шилдгийн эрэлд -7” нэвтрүүлгийн товч танилцуулга МҮИС нь монголын дээд боловсролын байгууллагын томоохон төлөөлөл бөгөөд энэ хичээлийн жилдээ 17 дахь жилдэ...

Унших

22
23

4-Р Сар

2015 оны 2, 3, 4 сард хийгдсэн ажил:

Нийт багш нарын хурлыг сургалтын орчноос гадуур 2 удаа “ Зангиагүй ярилцлага” хэлбэрээр зохион байгуулав. Эдгээр ярилцлагууд чөлөөт байдалтай зохион байгуулагдаж багш ...

Унших

22
23

4-Р Сар

22
17

4-Р Сар

“Оюутны хөгжлийн төв”- ийг шинээр байгуулав

 Хийсэн ажил: “Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төв”- ийг өргөжүүлэн зохион байгуулж давхардсан тоогоор 80 гаруй удаа төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн.Австралийн “New castle”...

Унших