Захирлууд

Л.Мөнхбат

Л.Мөнхбат

МҮИС-ийн Үүсгэн байгуулагч, Удирдах Зөвлөлийн Дарга
Б. ДАШДОЛГОР

Б. ДАШДОЛГОР

МҮИС-ийн Гүйцэтгэх Захирал
Д. Хандрэгзэн

Д. Хандрэгзэн

Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
Г. Шийрав

Г. Шийрав

Инноваци, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал
С.Мөнхнасан

С.Мөнхнасан

Аялал жуучлал, газрын харилцааны сургуулийн захирал
Б. Бямбажаргал

Б. Бямбажаргал

Мэдээлэл технологи дизайны сургуулийн захирал
М. Ариунтуяа

М. Ариунтуяа

Хууль Зүйн Удирдлагын Сургуулийн Захирал
П.Алимаа

П.Алимаа

Олон Улсын харилцааны Сургуулийн Захирал
Б.Эрдэнэболд

Б.Эрдэнэболд

Барилга Инженерийн Сургуулийн захирал
Ц. Өлзийжаргал

Ц. Өлзийжаргал

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн захирал
Л.Батмөнх

Л.Батмөнх

Анагаах Ухааны Сургуулийн Захирал
Л.Орхон

Л.Орхон

Уул уурхайн инженерийн сургуулийн захирал
Б. Жавзан

Б. Жавзан

Боловсролын сургуулийн захирал