МҮИС
ШИНЭ ЭРИНИЙ ТӨГС УДИРДАГЧДЫГ БИД БЭЛТГЭНЭ

ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

МҮИС-ийн элсэлт эхэллээ

МҮИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн элсэлт эхэллээ. 2015 оны оюутан элсүүлэх мэ...

Манай эрдэмтэд

Наваанзоч овогтой Цэдэв

МҮИС –ийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн албанд мэргэжилтэнэрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга

Видео